Pentru a fi puțin malițios, aș putea spune că înființarea unui SRL este în sine un act de curaj și că n-ar trebui să mai ai nevoie de alte acte! Pe parcursul rândurilor care urmează vei putea obține toate informațiile de care ai nevoie pentru a porni cu dreptul.

Revenind cu picioarele pe pământ, vă pot spune că în ultimii ani lucrurile s-au simplificat destul de mult. Nu-ți mai trebuie foarte multe cunoștințe juridice pentru a-ți deschide o firmă, chiar pe site-ul ONRC se pot face diverse operațiuni pentru înregistrarea și autorizarea unei persoane juridice. Cu toate astea, pentru a nu te trezi că ai înregistrat un SRL dar nu ai codurile CAEN care-ți trebuiesc sau că nu poți finaliza procesul deoarece nu îndeplinești toate condițiile, e bine să apelezi la specialiști care te pot ajuta, contra unor sume modice, să interacționezi cu instituțiile statului în acest demers.

Acum poți sări peste etapele birocratice pentru a te concentra pe eficiența afacerii tale

Documente necesare pentru înregistrarea unui SRL

 • Cerere înregistrare
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală (Anexa 2 dacă este implicat capital străin)
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori cu privire la desfășurarea sau nu a activității la adresa Sediului Social (model 1 sau 2 – după caz)
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și a emblemei (rezervarea emblemei este opțională)
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Actul constitutiv (original).
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar.
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii), cu excepția societăților cu răspundere limitată.
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate).
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi.
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificată de parte).
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original).
 • După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
 • Informaţiile din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi, care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal (original).
 • Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice.
 • Dovezile privind plata tarifului legal ( pentru publicare în Monitorul Oficial).

Dacă nu v-ați speriat încă, să știți că, în anumite cazuri, mai pot fi necesare următoarele acte:

 • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată).
 • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018.
 • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată).
 • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată).
 • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Pentru mai multe detalii , tipizate și modele puteți consulta pagina ONRC de unde am preluat informațiile: www.onrc.ro/inmatriculari/persoane-juridice

V-ați speriat? Nu este cazul …

În listele de mai sus sunt enumerate toate actele posibil a fi cerute pentru înregistrarea unei Societăți Comerciale, în realitate sunt puține cazurile în care chiar toate vor fi necesare și dacă vreți să simplificați totul la maxim și să vă înregistrați și administrați SRL-ul online este de ajunsă să vă faceți cont pe StartCo.ro și veți putea înființa și modifica firma, factura și ține contabilitatea online într-o aplicație modernă și pur nebirocratică.

Dacă ți-a fost pe plac articolul, nu uita să folosești butoanele de mai jos pentru a-l distribui!

Twitter  Facebook  WhatsApp  LinkedIn  

Poți publica un advertorial pe blog

Află tot ceea ce trebuie să știi despre Advertorialele SEO

Publică un advertorial

Lasă un răspuns

Acest articol are un comentariu

 1. Stefan

  Este util site-ul pentru cei care doresc să își facă o firmă…la ce birocrație avem în România.

  Prin 2012 când mi-am deschis o firmă nu exista așa ceva…am umblat atunci cu foi și foicele dintr-o parte în alta…ba lipsea o semnătură, ba mai trebuia o ștampilă și etc .

  Acum totul e mult mai simplu in online.