Lemurienii, Atlanții și OZN-urile

Oamenii cu imaginația bogată au însăilat tot felul de povestiri pentru a încerca să găsească răspunsuri la unele întrebări grele, filosofico-existențiale: Cine suntem? Cine ne-a creat? Care este scopul nostru?…

Nu sunt comentarii